เลขานุการโครงการ จำนวน 1 อัตรา

head_career

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวการทำเอกสารได้เป็นอย่างดี 
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้
  • มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบงานต่างๆได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และบุคคลากรภายนอก
  • สามารถจัดการเกี่ยวกับงานเอกสารภายในบริษัทได้
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานโครงการ และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
Posted in career.