เกี่ยวกับเรา

head_about us

 

  Labspace เป็นบริษัทให้บริการงานออกแบบและให้คำปรึกษารวมถึงการทำ Programming สำหรับอาคาร , อาคาร ปฏิบัติการ สำนักงาน และอาคารเฉพาะทาง โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล เช่น British Stamford มาตรฐานองค์กร ต่างประเทศ Science Equipment Furniture Association ผนวกรวมกับประสบการณ์ของสถาปนิกที่ผ่านงาน ออกแบบอาคารเฉพาะทาง อาคารปฎิบัติการในองค์กรชั้นนำต่างๆในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับ มาตราฐาน ห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

labspace_logosidemenu

525/46   Pracha Uthit Road,  Thungkhru  Bangkok  10140

Tel : +66(0)2-464-8235-6
Fax: +66(0)2-464-8237
Mobile : +66(0)8-164-07480

Email : labspace.ls@gmail.com, info@labspace.co.th